Специализирани групи

Мелита” разкрива специализирани групи за деца със затруднения в обучението:
. . . .- .предполагаема или диагностицирана дислексия;
. . . .- .предполагаема или диагностицирана дискалкулия;
. . . - .затруднения при четене и писане, провокирани от пропуски в обучителния процес.