СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАНИМАНИЯТА ЗА ЛЯТО'2011

.........понеделник .........вторник ..............сряда
09.15 – Запознаване с географски и исторически данни за държавата, ........... митология, традиции, .......... обичаи.
10.00-12.00 – Тренировка по плуване.
12.00-
12.30Обяд.
13.00-14.00 – Четене, занимания с художествена литература.
14.00-14.30 – Писане на елементи на букви, букви, думи, диктовки, граматични упражнения.
14.45-16.00 – Игри на ........ открито.
16.15-16.30 – Следобедна закуска.
16.30-17.00 – Затвърдяване на зученото за държавата, устен преразказ.
09.15 – Практическа дейност, свързана с конкретната култура.
10.30-11.00........... Разглеждане на .......... картини, енциклопедии, снимки предмети свързани с изучаваната държава.
11.00-12.00........... Разходка.
12.00-12.30Обяд.
12.30-13.00 – Игри.
13.00-14.00 -Самостоятелно четене.
14.00-14.30 –Математика.
14.45-16.00 – Игри на открито.
16.15-16.30 –Следобедна закуска.
16.30-17.00 – Устен преразказ на приказка.
09.15 – Разширяване и затвърждаване на ........... знанията за изучената държава.
10.00-11.00 – Музика, песни,танци.
11.00-12.00 – Разходка.
12.00-12.30Обяд.
12.30-13.00 – Игри.
13.00-14.00 – Четене.
14.00-14.30............... Лингвистични упражнения.
14.45-16.00 – Игри на открито.
16.15-16.30 – Следобедна закуска.
16.30-17.00 – Музика, песни, танци.
..................четвъртък ...................петък
09.15 – Математика.
10.00-12.00 – Тренировка по плуване.
12.00-12.30Обяд.
13.00-14.00 – Самостоятелно четене.
14.00-14.45 – БЕЛ, писане, диктовки
граматически упражнения.
15.0-16.00 – Игри на открито.
16.15-16.30 – Следобедна закуска.
16.30-17.00 – Дидактични игри.
09.15 – Подготовка за карнавала.
10.00-12.00 – Карнавал.
12.30-13.00Обяд.
13.00-14.00 – Четене на художествена литература.
14.00-14.45 – Рисуване.
15.00-16.00 – Игри на открито.
16.15-16.30 – Следобедна закуска.
16.30-17.00 – Отчитане резултатите от седмицата..................................... ................................................
................................................
..............Награждаване