Връзки

Организации

www.sacp.government.bg - Държавна агенция за закрила на детето
www.abdp.hit.bg - Български детски парламент
www.ardusbg.com - Асоциация на родителите на деца с увреден слух
www.roditeli.org - Асоциация "Родители"
www.center-for-hope.dir.bg - Фондация "Център за надежда"
www.lex.bg/members/ads - Асоциация "Детско сърце"
www.stepbystep-bg.com - Фондация "Стъпка по стъпка"
www.animusassociation.org - Фондация "Асоциация Анимус"
www.sosbg.org - Сдружение "SOS-Детски селища в България"
www.bg.osf.bg - Институт "Отворено общество"
www.bannerofpeace.hit.bg - Фондация "Людмила Живкова - Знаме на мира"
www.paideiafoundation.org - Фондация "Пайдея"
www.zst-bg.org - Фондация "Звезден старт на таланти"
www.divafoundationbg.org - Фондация за грижи в общността "ДИВА"
www.fdbm.org - Движение на българските майки
www.cfld-bg.com - Център "Фонд за лечение на деца"