Регистрация

ЧДГ “Мелита” е основана на 30 август 2013г. със заповед на Министъра на образованието и науката № РД – 14-77. Притежава всички разрешителни за извършване на качествено предучилищно възпитание, обучение и грижа.