Организация на дневния режим

До 08:30 Приемане на децата/ДФПВ
08:30 – 08:40 Утринно раздвижване
08:40 – 09:10 Закуска
09:20 – 09:40 ОФПВ
09:50 – 10:10 ОФПВ
10:10 – 10:40 Междинна закуска
10:40 – 11:10 ОФПВ
11:20 – 11:50 ДФПВ
12:00 – 12:15 Подготовка за обяд
12:15 – 12:50 Обяд
12:50 – 13:10 Подготовка за следобеден сън
13:10 – 15:20 Следобеден сън
15:20 – 15:30 Раздвижване
15:40 – 16:00 Следобедна закуска
16:00 – 16.30 ДФПВ
16.30 – 17.30 Школи/ДФПВ
17:30 – 18:00 Изпращане на децата

Занимания

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НАПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Дни
часове
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
сутрин 1 Околен свят
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
Математика
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
2 Математика
ОФПВ
Околен свят
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
Музика
ОФПВ
Физическа култура
ОФПВ
3 Музика
ОФПВ
Математика
ОФПВ
Изобразително изкуство
ОФПВ
КТ
ОФПВ
Изобразително изкуство
ОФПВ
4 Физическа култура
ОФПВ
КТ
ОФПВ
Физическа култура
ОФПВ
Околен свят
ОФПВ
следобед 1 ДФПВ
Логопед
Психолог
ДФПВ
Изобразително изкуство
ДФПВ
Логопед
Психолог
ДФПВ
Изобразително изкуство
ДФПВ
Музика

Специализирани услуги

Специализирани услуги:

  • Психологическа диагностика и консултации
  • Логопедична консултация
  • Комплексна оценка на езиково – говорните и когнитивни процеси
  • Терапевтична и корекционна работа (арт – терапия, игрова терапия, музикотерапия)
  • Логопедична терапия при артикулационни нарушения в детска възраст
  • Логопедична терапия при деца със специални образователни потребности

Комплексна корекционна програма за деца със специални образователни потребности, деца от аутистичния спектър, нарушения в психическото развитие, емоционално – поведенчески и обучителни трудности.

Работим с деца на възраст от 2 до 12 години.

  • Логопед – Росица Харизанова , тел. 0897723877
  • Психолог – Милена Колева, тел. 0878754747

Скъпи родители,

Ранното споделяне на тревогите, свързани с поведението, затрудненията, емоциите или развитието на децата предоставя възможност корекциите да се случат своевременно с висока резултатност , пълноценни за всеки сензитивен период като дава по – добри шансове за преодоляване на трудностите и изграждане на успешни модели на поведение и социализация.

Навременната консултация с логопед и психолог е от полза и за детето, и за вас. Колкото по – рано бъде установен и коригиран даден проблем или нарушение, толкова по – лесно се преодолява. Сесиите с нас са интересни и мотивиращи, под формата на игри, различни задачи и упражнения.

Целта ни е да открием и развием потенциала на всяко дете да се справя успешно с предизвикателствата, които среща всеки ден.

Усилията ни са насочени към партньорство и подкрепа на детето в откриването и усъвършенстването на собствените му възможности. Разчитаме на диалога и съвместната работа с родителите в намирането на най-добрия път за постигане на устойчиви във времето резултати.

Ако имате въпроси или притеснения за развитието на Вашето дете, най-предпочитаният и бърз начин е да си запазите час за консултация по телефона.

Творческа работилница

В нашата творческа работилница предлагаме занимания за деца от 4 до 7 години, които имат интерес към изобразителното изкуство. Целта ни е да запознаваме децата с различни художествени материали и техники, да им дадем възможност да покажат заложбите си, а ние да ги насочваме, мотивираме и подкрепим естетическия им усет и потенциал.

За възрастните предлагаме да се включат в съботното ни ателие за изработване на плетени изделия от хартия.