Занимания

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НАПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ

Дни
часове
ПОНЕДЕЛНИК ВТОРНИК СРЯДА ЧЕТВЪРТЪК ПЕТЪК
сутрин 1 Околен свят
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
Математика
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
2 Математика
ОФПВ
Околен свят
ОФПВ
Български език и литература
ОФПВ
Музика
ОФПВ
Физическа култура
ОФПВ
3 Музика
ОФПВ
Математика
ОФПВ
Изобразително изкуство
ОФПВ
КТ
ОФПВ
Изобразително изкуство
ОФПВ
4 Физическа култура
ОФПВ
КТ
ОФПВ
Физическа култура
ОФПВ
Околен свят
ОФПВ
следобед 1 ДФПВ
Логопед
Психолог
ДФПВ
Изобразително изкуство
ДФПВ
Логопед
Психолог
ДФПВ
Изобразително изкуство
ДФПВ
Музика