Организация на дневния режим

До 08:30 Приемане на децата/ДФПВ
08:30 – 08:40 Утринно раздвижване
08:40 – 09:10 Закуска
09:20 – 09:40 ОФПВ
09:50 – 10:10 ОФПВ
10:10 – 10:40 Междинна закуска
10:40 – 11:10 ОФПВ
11:20 – 11:50 ДФПВ
12:00 – 12:15 Подготовка за обяд
12:15 – 12:50 Обяд
12:50 – 13:10 Подготовка за следобеден сън
13:10 – 15:20 Следобеден сън
15:20 – 15:30 Раздвижване
15:40 – 16:00 Следобедна закуска
16:00 – 16.30 ДФПВ
16.30 – 17.30 Школи/ДФПВ
17:30 – 18:00 Изпращане на децата