Мисия

Естетизация и хуманизация на възпитателно-образователния процес с цел усвояване на морални ценности и добродетели, етични модели и норми за адекватно поведение на детето в гражданското общество.