Документи

 1. Писмено заявление до директора;
 2. Попълнени декларации (по образец);
 3. Копие от акта за раждане на детето;
 4. Медицински изследвания:
  • здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  • еднократно отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;
  • документи за имунизационния статус на детето;
  • медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • кръвна проба за Васерман от единия родител (само за деца до 2 години).
 5. Подписан договор
 6. Заплатена такса