Такси

Таксата се състои от два компонента:

  • БАЗОВА /задължителна/;  и
  • ДОПЪЛНИТЕЛНА /по желание на родителите/.

В базовата такса влизат:

  1. Обучение и грижа;
  2. Храна;
  3. Медицинско обслужване.

Допълнителната включва:

  1. Такса школи;
  2. Психологически консултации;
  3. Речева рехабилитация.

Размерът на таксата се определя с решение на управителния съвет на ЧДГ ”Мелита” ООД и се формира на база брой работни дни в месеца.

От таксата се приспада само храната и то при отсъствия с представен писмен документ: предварителна молба за отсъствия от родител или медицинска бележка, с вписани вид на заболяване, продължителност и липса на контакт с ОЗБ.

     Базова дневна такса за целодневен режим, при сключване на договор за определен период, е както следва:

при договор за една година – 22,00 лв.
при договор за един месец – 24,00 лв.
            при  внесяне наведнъж на таксите за три, шест или  дванадесет месеца, се ползват отстъпки от базовата такса съответно 3%, 5%, 7%.

Базова дневна такса за полудневен режим:

една година – 18,00 лв.
един месец – 20,00 лв.

Медицинско обслужване

1,00 лв/ден.

Такса храна:

полудневен – 4,50 лв. целодневен – 6,00 лв.