Такси

Таксата се състои от два компонента:

  • БАЗОВА /задължителна/;  и
  • ДОПЪЛНИТЕЛНА /по желание на родителите/.

В базовата такса влизат:

  1. Обучение и грижа;
  2. Храна;
  3. Медицинско обслужване.

Допълнителната включва:

  1. Такса школи;
  2. Психологически консултации;
  3. Речева рехабилитация.

Размерът на таксата се определя с решение на управителния съвет на ЧДГ ”Мелита” ООД и се формира на база брой работни дни в месеца.

Родители, внесли наведнъж такси за три, шест или дванадесет месеца ползват отстъпки съответно от 3%, 5%, 7% от базовата такса.

От таксата се приспада само храната и то при отсъствия с представен писмен документ: предварителна молба за отсъствия от родител или медицинска бележка с вписани вид на заболяване, продължителност и липса на контакт с ОЗБ.

Базова дневна такса за целодневен режим:

един месец – 20,00 лв. три месеца – 19,50 лв. шест месеца – 19,00 лв.
девет месеца – 18,50 лв. една година – 18,00 лв.

Базова дневна такса за полудневен режим:

един месец – 16,00 лв. три месеца – 15,50 лв. шест месеца – 15,00 лв.
девет месеца – 14,50 лв. една година – 14,00 лв.

Медицинско обслужване

10,00 лв/мес.

Такса храна:

полудневен – 4,50 лв. целодневен – 6,00 лв.