Специализирани услуги

Специализирани услуги:

  • Психологическа диагностика и консултации
  • Логопедична консултация
  • Комплексна оценка на езиково – говорните и когнитивни процеси
  • Терапевтична и корекционна работа (арт – терапия, игрова терапия, музикотерапия)
  • Логопедична терапия при артикулационни нарушения в детска възраст
  • Логопедична терапия при деца със специални образователни потребности

Комплексна корекционна програма за деца със специални образователни потребности, деца от аутистичния спектър, нарушения в психическото развитие, емоционално – поведенчески и обучителни трудности.

Работим с деца на възраст от 2 до 12 години.

  • Логопед – Росица Харизанова , тел. 0897723877
  • Психолог – Милена Колева, тел. 0878754747

Скъпи родители,

Ранното споделяне на тревогите, свързани с поведението, затрудненията, емоциите или развитието на децата предоставя възможност корекциите да се случат своевременно с висока резултатност , пълноценни за всеки сензитивен период като дава по – добри шансове за преодоляване на трудностите и изграждане на успешни модели на поведение и социализация.

Навременната консултация с логопед и психолог е от полза и за детето, и за вас. Колкото по – рано бъде установен и коригиран даден проблем или нарушение, толкова по – лесно се преодолява. Сесиите с нас са интересни и мотивиращи, под формата на игри, различни задачи и упражнения.

Целта ни е да открием и развием потенциала на всяко дете да се справя успешно с предизвикателствата, които среща всеки ден.

Усилията ни са насочени към партньорство и подкрепа на детето в откриването и усъвършенстването на собствените му възможности. Разчитаме на диалога и съвместната работа с родителите в намирането на най-добрия път за постигане на устойчиви във времето резултати.

Ако имате въпроси или притеснения за развитието на Вашето дете, най-предпочитаният и бърз начин е да си запазите час за консултация по телефона.